خدمات CLOUD

شرکت سهند ارتباطات هوشمند نیایش در حوزه CLOUD، خدمات زیر را به شما ارائه می دهد:

✅ راه اندازی تخصصی Public Cloud , Private Cloud
✅ راه اندازی شبکه کلود و مجازی سازی شبکه کلود
✅ راه اندازی Storage کلود با استفاده از Object Storage , NFS, ZFS, Block Storage, Iscsi
✅ راه اندازی Openstack و اجزای آن (Security , Glance, Nova, S3, NeutronKeystone ,…)
✅ راه اندازی و ارائه راه کارهای CDN
✅ راه اندازی انواع سرویس های کلود PAAS, IAAS, SAAS
✅ مشاوره و راه اندازی VDI As Service

چه کسی با ما کار می کنند

بیایید با هم چیزهای عالی بسازیم.

درباره پروژه تان به ما بگویید.

مجموعه آموزش ها و مقالات

کلان داده

کلان داده و مدیریت آن

ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل کلان داده  دو نوع اساسی از تجزیه و تحلیل کلان داده ها وجود دارد – همزمان و ناهمزمان – اما هر دو نوع نیاز بسیار فوری به ذخیره سازی کلان داده و نیازهای تخصصی دارند. اصطلاح تجزیه و تحلیل کلان داده از زبان عامیانه به فناوری اطلاعات رخنه کرده

خواندن تمام مقاله ...
مجازی سازی دسکتاپ

مجازی سازی دسکتاپ

مجازی سازی دسکتاپ (VDI) و کاربرد آن در خصوص مجازی سازی دسکتاپ میتوان به این نکته توجه کرد که همانطور که محل کار از فضای اداری سنتی خارج شده است، کلیه افراد درگیر در محیط کار و کارکنان بدنبال راه هایی برای دسترسی به همه داده ها، برنامه های کاربردی و خدمات موجود در رایانه

خواندن تمام مقاله ...
اسکرول به بالا